Asistenta pentru selectia membrilor CA

10-11-2017 13:07

Biroul Achiziţii

Nr.8530/10.11.2017

 

Prin prezenta adresă, vă invităm să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind:

 Servicii de asistență în vederea selecției membrilor Consiliului de administrație de la Oil Terminal

în conformitate cu prevederile art. 29 alin (4) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011

 

1.      Organizator: Oil Terminal S.A., prin Biroul Achiziţii;

2.      Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până cel târziu în data de 20.11.2017 ora 10:00;

3.      Oferta se va prezenta obligatoriu în limba română;

4.      Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini;

5.      Documentația de atribuire se poate obţine de la Biroul Achiziții- Elena Petrescu tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com

6. Data maximă până la care se va comunica rezultatul procedurii: 24.11.2017.

Asistenta pentru selectia membrilor CA