Contract achizitie nava depoluare bazin portuar

04-09-2017 15:29

Biroul  Achizitii                               

Nr.6720/04.09.2017

 

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

Nava pentru depoluare bazin portuar

 

 

1.           Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii

2.           Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de 25.09.2017,  ora 15.00.

3.           Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.           Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.           Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.           Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii - Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com

 

7.           Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 20.10.2017

Contract achizitie nava depoluare bazin portuar