Executie estacada metalica comuna linia L2 si L3 ramapa CF – Sectie Platforma Sud

13-11-2017 12:13

Biroul Achizitii                                

Nr.8556/13.11.2017 

        

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

Executie estacada metalica comuna linia L2 si L3 ramapa CF – Sectie Platforma Sud

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  20.11.2017 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 15.12.2017

Executie estacada metalica comuna linia L2 si L3 ramapa CF – Sectie Platforma Sud