Furnizare Analizor pentru determinarea conținutului de sulf din produse petroliere

17-02-2017 11:46

Departament  Achiziţii-Dezvoltare-Strategii    

Nr. 1249/17.02.2017

               

Prin prezenta adresă, vă invitam să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind 

 

„Furnizare Analizor pentru determinarea conținutului de sulf din produse petroliere prin fluorescență de raze X dispersivă de lungime de undă, conform ASTM D 2622 și EN ISO 20884  si Echipament automat pentru determinarea conținutului de produs petrolier din apele uzate și din sol, bazat pe tehnologie QCL-IR(Quantum Cascade Laser Infra-Red), conform metodei standardizate ASTM D 7678 „

 

  1. Organizator :   Oil Terminal S.A., prin Departament Achiziţii-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de  3.03.2017 ora  10.
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Petrescu tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii:17.03.2017.

 

 

OIL TERMINAL S.A. Constanta

Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii

 

Furnizare Analizor pentru determinarea conținutului de sulf din produse petroliere