Furnizare azot lichid

28-02-2017 10:01

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                     

Nr.1575/28.02.2017

         

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

 Furnizare azot lichid

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  07.03.2017 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com

Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 20.03.2017

Furnizare azot lichid