'FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

20-04-2017 14:36

Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                     

Nr.3198/20.04.2017

          

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

                     FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA

                   

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  27.04.2017 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 28.04.2017.

'FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA