Furnizare teava

02-10-2017 13:53

Birou Achizitii                                                                                                                    

Nr.7431/02.10.2017

         

 

 

 

 

Prin prezenta adresă, vă invitam să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind 

 

                                                                   „Furnizare teava”

 

1.      Organizator: Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii.

2.      Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până cel târziu în data de 09.10.2017, orele 10:00.

3.      Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana.

4.      Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date.

5.      Descrierea obiectului contractului: conform Caietului de sarcini.

6.      Documentatia de atribuire se poate obţine de la Biroul Achizitii-  Georgiana Dragomir, tel. 0241.580.361, e-mail: georgianadragomir@oil-terminal.com.

7.      Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 23.10.2017.

 

 

Furnizare teava