Furnizare Telemasura Tank Radar pentru rezervoare- 8 buc

20-10-2017 15:23

Birou Achizitii                                                                                                                     

Nr.7954/20.10.2017

 

 

          Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

Furnizare Telemasura Tank Radar pentru rezervoare- 8 buc

 

     Organizator:  Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii.

 

 1. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 27.10.2017, orele 10.00.

2. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

3. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date

4. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

5. Documentatia  de atribuire  se poate obÅ£ine de la Biroul Achizitii- Georgiana Dragomir,  tel. 0241.580.361, e-mail: georgianadragomir@oil-terminal.com

6. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 10.11.2017.

Furnizare Telemasura Tank Radar pentru rezervoare- 8 buc