Intretineri planificate si reparatii accidentale la autospeciale PSI

08-02-2017 13:58

Departament Achizitii Dezvoltare-Strategii                                                                       

Nr. 902/08.02.2017

                

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind: 

    

Intretineri planificate si reparatii accidentale la autospeciale PSI

 

1.Organizator:Societatea Oil Terminal S.A.,prin Departamentul Achizitii-Dezvoltare-Strategii

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 16.02.2017 ora 10.00.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu ȋn limba romana

4. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date

5. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

6.  Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departament Achizitii Dezvoltare-Strategii -  Ioana Ruse   tel. 0241/580.361, ioanaruse@oil-terminal.com

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 23.02.2017.

 

 

Intretineri planificate si reparatii accidentale la autospeciale PSI