Invitatie Audit Financiar

28-04-2017 13:15

Departament  Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                        

Nr.3480/28.04.2017

         

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

Servicii de Audit Financiar Statutar

 

1.Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii

2.Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu in data de  04.05.2017 ora 10 .

3.Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Petrescu tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com

7.Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 03.07.2017.

Invitatie Audit Financiar