Leasing operational pentru mijloace de trasport rutier

07-12-2017 15:00

Birou Achizitii                                                                                                                    

Nr.9211/07.12.2017

                                   

          Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind

 

        Leasing operational pentru mijloace de trasport rutier

 

          Organizator:  Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii.

 

  1. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 14.12.2017, orele 10:00.
  2. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana.
  3. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date.
  4. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini.
  5. Documentatia  de atribuire  se poate obÅ£ine de la Biroul Achizitii- Georgiana Dragomir,  tel. 0241.580.361, e-mail: georgianadragomir@oil-terminal.com
  6. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 28.12.2017.

 

 

Leasing operational pentru mijloace de trasport rutier