Lucrari de protectie anticoroziva fund si manta partea inferioara R 19 S S.P. Sud

13-10-2017 11:08

Birou  Achiziţii                                                                                                                      

Nr.7711/13.10.2017         

 

Prin prezenta adresă, vă invitam să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind 

 

Lucrari de protectie anticoroziva fund si manta partea inferioara R 19 S  S.P. Sud

 

1.      Organizator :  Oil Terminal S.A., prin Birou Achiziţii

2.      Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de  20.10.2017 ora 10 .

3.      Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.      Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.      Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.      Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la Birou Achizitii -  Elena Petrescu

tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com

7.  Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 03.11.2017

Lucrari de protectie anticoroziva fund si manta partea inferioara R 19 S S.P. Sud