„Modernizare rezervor T34/S- S.P. Sud”

30-05-2017 14:29

Departament  Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                                                                  

Nr.4364/30.05.2017

      

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

                 „Modernizare rezervor T34/S- S.P. Sud”

 

1.      Organizator: Oil Terminal S.A., prin Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii

2.      Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 15.06.2017 ora 10:00 .

3.      Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana.

4.      Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date.

5.      Descrierea obiectului contractului: conform Caietului de sarcini.

6.      Documentatia de atribuire se poate obtine de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Georgiana Dragomir,

tel. 0241.580.361, e-mail: georgianadragomir@oil-terminal.com.

7.      Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 30.06.2017.

„Modernizare rezervor T34/S- S.P. Sud”