Reparare brat articular Woodfield

01-03-2017 12:38

Departament  Achiziţii-Dezvoltare-Strategii                     

Nr.1646/01.03.2017

 

Prin prezenta adresă, vă invitam să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind 

 

 „Reparat bratul articular Woodfield nr.4 D70 ( motorina) – Port”

 

1.      Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin Departament Achiziţii-Dezvoltare-Strategii

2.      Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de   10.03.2017 ora 10:00.

3.      Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.      Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.      Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.      Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Petrescu tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com

7.          Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii este 31.03.2017.

Reparare brat articular Woodfield