Reparat capac (si ultima virola) la rezervorul R23P – Sectie Platforma Port

06-09-2017 14:55

Biroul  Achizitii                               

Nr.6836/06.09.2017

         

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

  Reparat capac (si ultima virola) la rezervorul R23P – Sectie Platforma Port

 

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de 13.09.2017 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii - Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 29.09.2017.

Reparat capac (si ultima virola) la rezervorul R23P – Sectie Platforma Port