Reparat conducta xilen (Xi) suprateran Dn 250 SP Port

06-11-2017 15:22

Birou  Achiziţii                                                                                                                      

Nr.8430/06.11.2017 

         

 

 

 

 

Prin prezenta adresă, vă invitam să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind 

 

„Reparat conducta xilen (Xi) suprateran Dn 250 SP Port”

 

1.      Organizator :  Oil Terminal S.A., prin Biroul Achiziţii

2.      Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de   13.11.2017 ora 10.

3.      Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.      Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.      Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.      Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la Birou Achizitii - Elena Petrescu tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com

7.      Data maxima pana la care se va comunica 29.11.2017.

Reparat conducta xilen (Xi) suprateran Dn 250 SP Port