Reparat fund rezervor R28P – Sectie Platforma Port

17-10-2017 14:09

Biroul Achizitii                                

Nr.7786/17.10.2017


        Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

 Reparat fund  rezervor R28P – Sectie Platforma Port

 

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  24.10.2017 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 03.11.2017

Reparat fund rezervor R28P – Sectie Platforma Port