Reparat fund si instalatia de scurgere pluviala de pe capacul flotant al rezervorului R17S –

06-09-2017 14:52

Biroul  Achizitii                               

Nr.6835/06.09.2017

       

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

  Reparat fund si instalatia de scurgere pluviala de pe capacul flotant al

                               rezervorului R17S  – Sectie Platforma Sud

 

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de 13.09.2017 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii - Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 29.09.2017.

Reparat fund si instalatia de scurgere pluviala de pe capacul flotant al rezervorului R17S –