Reparat instalatia electrica de iluminat

28-08-2017 15:15

Biroul  Achizitii                               

Nr.6571/28.08.2017

         

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

Reparat instalatia electrica de iluminat in parcurile de rezervoare

       (1000 mc, 2000 mc si 5000 mc) -  Sectie Platforma Port

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  04.09.2017 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii - Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 15.09.2017.

Reparat instalatia electrica de iluminat