„Reparatie conducta subterana aspiratie din rezervorul R1S rezerva apa incendiu, refulare in reteaua hidranti EP CP Incendiu n

25-09-2017 14:55

 

Birou Achizitii                                                                                                                    

Nr.7278/25.09.2017

        

Prin prezenta adresă, vă invitam să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind 

 

„Reparatie conducta subterana aspiratie din rezervorul R1S rezerva apa incendiu, refulare in reteaua hidranti EP CP Incendiu nr. 1 si conducta refulare pentru dozatoare CS1 Sud”

 

1.    Organizator: Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii.

2.    Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până cel târziu în data de 02.10.2017 orele 10:00.

3.    Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana.

4.    Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date.

5.    Descrierea obiectului contractului: conform Caietului de sarcini.

6.    Documentatia de atribuire se poate obţine de la Biroul Achizitii-  Georgiana Dragomir, tel. 0241.580.361, e-mail: georgianadragomir@oil-terminal.com.

7.    Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 16.10.2017.

 

 

„Reparatie conducta subterana aspiratie din rezervorul R1S rezerva apa incendiu, refulare in reteaua hidranti EP CP Incendiu n