Reparatie inel racire M 17S SP Sud si Reparatie inel racire M 27S SP Sud

13-10-2017 11:11

Birou  Achiziţii                                   

Nr.7710/13.10.2017

   

 Prin prezenta adresă, vă invitam să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind 

 

Reparatie inel racire M 17S SP Sud si Reparatie inel racire M 27S SP Sud

 

1.            Organizator :  Oil Terminal S.A., prin Birou Achiziţii

2.            Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de  20.10.2017 ora 10 .

3.            Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.            Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.            Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.            Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la Birou Achizitii -  Elena Petrescu

tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com

7.            Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 03.11.2017

Reparatie inel racire M 17S SP Sud si Reparatie inel racire M 27S SP Sud