Reparatie intalatie electrica de iluminat si actionari electrovane in parc rezervoare 10000 si 3150

27-11-2017 15:04

Biroul Achizitii                                

Nr. 8955/27.11.2017

        

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

Reparatie intalatie electrica de iluminat si actionari electrovane in parc rezervoare

                            10000 si 31500 mc-Sectie Platforma Sud

 

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  04.12.2017 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii -  Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 22.12.2017

Reparatie intalatie electrica de iluminat si actionari electrovane in parc rezervoare 10000 si 3150