„Reparatii legaturi de pamant la rezervoare- S.P. Nord si S.P. Sud”

30-05-2017 13:14

Departament  Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                                                                  

Nr.4337/30.05.2017 

         

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

                         „Reparatii legaturi de pamant la rezervoare- S.P. Nord si  S.P. Sud”

 

1.     Organizator:  Oil Terminal S.A., prin Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii

2.     Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de  06.06.2017 ora 10:00.

3.     Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana.

4.     Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date.

5.     Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini.

6.     Documentatia de atribuire se poate obtine de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Georgiana Dragomir,

tel. 0241.580.361, e-mail: georgianadragomir@oil-terminal.com

7.  Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 13.06.2017.

„Reparatii legaturi de pamant la rezervoare- S.P. Nord si S.P. Sud”