Service telecomenzi feroviare

09-11-2017 14:56

Birou Achizitii                                                                                                                     

Nr.8473/09.11.2017

 

          Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind

 

                                                 Service telecomenzi feroviare

 

          Organizator:  Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii.

1. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 17.11.2017, orele 10.00.

2. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

3. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date

4. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

5. Documentatia  de atribuire  se poate obÅ£ine de la Biroul Achizitii- Ioana Ruse,  tel. 0241.580.361, e-mail: ioanaruse@oil-terminal.com

6. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 24.11.2017.

Service telecomenzi feroviare