Servicii de acordare de credit bancar pentru activitatea de investitii

09-06-2017 10:48

Departament  Achizitii-Dezvoltare-Strategii                                                                                     

Nr. 4544/09.06.2017

         

 

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

         Servicii de acordare de credit bancar pentru activitatea de investitii

 

1.      Organizator :  S.C. Oil Terminal S.A., prin Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii

2.      Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu in data de  26.06.2017ora 10 .

3.      Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.      Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.      Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.      Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Departament Achizitii-Dezvoltare-Strategii -  Elena Petrescu tel. 0241/580361, elenapetrescu@oil-terminal.com

7.  Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 14.07.2017.

Servicii de acordare de credit bancar pentru activitatea de investitii