TUN FIX TIP TFAS – 3000 I/M – 5 buc

07-11-2017 12:52

Biroul  Achizitii                               

Nr.8450/07.11.2017

  

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

TUN  FIX TIP TFAS – 3000 I/M – 5 buc

 

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de 14.11.2017,  ora 10.00.
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii - Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 29.11.2017

TUN FIX TIP TFAS – 3000 I/M – 5 buc