--Evacuare slam si pamant infestat din Sectie Platforma Nord, Sectie Platforma Port si Sectie Platforma Sud

07-05-2018 13:34

 

Biroul  Achizitii                               

Nr. 3144/07.05.2018  

          

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

 Evacuare slam si pamant infestat din Sectie Platforma Nord, Sectie Platforma Port si Sectie Platforma Sud

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  14.05.2018 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii - Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 25.05.2018.