--Service sisteme TVCI SP Nord, SP Sud si SP Port--

10-04-2018 15:16

Biroul Achizitii                                                                                                                   

Nr.2643/10.04.2018

 

 

Prin prezenta adresă, vă invitam să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind 

 

                           „Service sisteme TVCI SP Nord, SP Sud si SP Port”

 

1.      Organizator:  Societatea Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii.

2.      Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până cel târziu în data de 17.04.2018, orele 10:00.

3.      Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.      Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date

5.      Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

6.      Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la Biroul Achizitii-  Georgiana Dragomir, tel. 0241.580.361. sau prin e-mail: georgianadragomir@oil-terminal.com

7.      Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 24.04.2018.