_Revizii planificate si reparatii accidentale la autospeciale PSI

09-02-2018 14:02

Birou Achizitii                                                                                                                  

Nr.1184/09.02.2018           

  

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind : 

    

Revizii planificate si reparatii accidentale la autospeciale PSI

 

1.Organizator: Societatea Oil Terminal S.A.,prin Birou Achizitii 

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 16.02.2018 ora 10.00.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu ȋn limba romana

4. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date

5. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

6.  Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Birou Achizitii -  Ioana Ruse   tel.0241/580.361, ioanaruse@oil-terminal.com

 

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 23.02.2018.