Furnizare combustibil

26-04-2018 12:13

Birou Achizitii                                                                                                                 

Nr. 2978/26.04.2018

 

Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind : 

    

Furnizare combustibil 

 

1. Organizator:  Societatea Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii

2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana cel tarziu in data de 14.05.2018 ora 10.00.

3. Oferta se va prezenta obligatoriu ȋn limba romana

4. Criterii speciale de calificare: conform Fisei de date

5. Descrierea obiectului contractului: conform Caiet de sarcini

6.  Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Birou Achizitii - Cristina Galbenus tel. 0241/580.361, cristinagalbenus@oil-terminal.com

7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 21.05.2018