Furnizare gaze naturale

19-11-2018 15:08

Biroul Achizitii                                 
Nr.6949/19.11.2018
         
 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind  
 
                 Furnizare gaze naturale

1.    Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
2.    Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  26.11.2018 ora 10:00
3.    Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
4.    Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
5.    Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
6.    Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la
       Biroul Achizitii -  Elena Botea tel. 0241/702600, interior 1414
       sau email: elenabotea@oil-terminal.com
7.    Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 05.12.2018