Furnizare gaze naturale

06-12-2018 10:05

Biroul Achizitii                                

Nr. 7318/06.12.2018

         

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

                 Furnizare gaze naturale

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  13.12.2018 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii -  Elena Botea tel. 0241/702600, interior 1414, sau email: elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 21.12.2018