Service supape de respiraţie şi opritori de flăcări la rezervoare

26-10-2018 14:52

Biroul Achizitii                                                                                                                    
Nr.6301/26.10.2018
          


Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind

Service supape de respiraţie şi opritori de flăcări  la rezervoare

1.    Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
2.    Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  02.11.2018 ora 10.00
3.    Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
4.    Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
5.    Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
6.    Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii -  Ioana Ruse tel. 0725308322, ioanaruse@oil-terminal.com
7.    Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 09.11.2018