„Servicii de paza si protectie”, pentru Oil Terminal S.A. Constanţa- SP Nord

22-01-2018 14:59

Birou Achiziţii                                    

Nr. 660/22.01.2018

              

 

 Prin prezenta adresă, vă invitam să participaţi la atribuirea unui contract de achiziţie privind 

 

„Servicii de  paza si protectie”, pentru  Oil Terminal S.A. Constanţa-  SP Nord

 

1.            Organizator : Oil Terminal S.A., prin Birou Achiziţii.

2.            Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, până  cel târziu în data de  29.01.2018 ora  10.

3.            Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana

4.            Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date

5.            Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini

6.            Documentatia  de atribuire  se poate obţine de la Birou Achizitii -Elena Petrescu tel. 0241/580361 ; 0732555198 ; elenapetrescu@oil-terminal.com

 

7.            Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 28.02.2018.