Servicii de transport salariati

05-12-2018 15:01

Biroul  Achizitii                               
Nr.7279/05.12.2018
         
 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 
 
                                Servicii de transport salariati

1.    Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
2.    Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  12.12.2018 ora 10.00
3.    Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
4.    Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
5.    Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
6.    Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii - Elena Botea tel. 0241/702600,
        interior 1414, email: elenabotea@oil-terminal.com
7.    Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 28.12.2018