Skid-uri pentru masuratori fiscale produse petroliere - 2 buc.

11-06-2018 15:06

Biroul  Achizitii                               

Nr. 4048/11.06.2018

         

 Prin prezenta adresa, va invitam sa participati la atribuirea unui contract de achizitie privind 

 

Skid-uri pentru masuratori fiscale produse petroliere - 2 buc.

 

  1. Organizator : Oil Terminal S.A., prin Biroul Achizitii
  2. Depunerea ofertelor se va face la sediul nostru, pana  cel tarziu în data de  22.06.2018 ora 10.00
  3. Oferta se va prezenta obligatoriu in limba romana
  4. Criterii speciale de calificare : conform Fisei de date
  5. Descrierea obiectului contractului : conform Caiet de sarcini
  6. Documentatia  de atribuire  se poate obtine de la Biroul Achizitii - Elena Botea tel. 0241/580361, elenabotea@oil-terminal.com
  7. Data maxima pana la care se va comunica rezultatul procedurii: 12.07.2018.