ANUNT CONSTITUIRE BAZA DE DATE

20-11-2014 09:06

ANUNT constituire BAZA DE DATE

 

ACHIZITOR :  S.C. OIL TERMINAL S.A-CONSTANTA

 

Adresa                         Constanta, Str. Caraiman nr.2

Adresa de internet : www.oil-terminal.com 

Nr. Telefon / Fax        0241/580361/0241/589688

Persoana de contact:  Marieta Stasi, Sef serviciu Achizitii

e-mail: marietastasi@oil-terminal.com 

Activitatea principalã: este Manipularea titeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide si alte  produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit (CAEN 5224) .

               Operatorii interesati pentru furnizarea de servicii, lucrari, 
produse catre Oil Terminal au posibilitatea inscrierii in baza de date a societatii. 

Inscrierea se va face prin prezentarea unui dosar de calificare care va cuprinde urmatoarele documente:
1. Date de identificare a firmei
2. Certificat de atestare fiscalã, original sau copie legalizata
3 Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerþului conþinând codul unic de înregistrare 
care atestã cã persoana juridicã a fost luatã în evidenþa oficiului registrului comerþului de pe lângã tribunal 
ºi în evidenþa organului fiscal, fotocopie                                                                                                      
4. Certificatul constatator  – emis de Oficiul Registrului, original sau copie legalizata
5. Ultimul bilant contabil     

6. Lista cu domenii pentru care solicita inscrierea in baza de date.

7. Autorizaþii specifice domeniilor pentru care se solicita inscrierea in baza de date

Adresa la care se depune dosarul : str. Caraiman nr. 2, Constanta, Registratura : in atentia serviciu Achizitii .

Domeniile pentru care se solicita inscrierea:

I.LUCRARI DE REPARAÞII:

 1. Reparatii conducte
 2. Reparatii rezervoare
 3. Reparatii psi
 4. Reparaþii ºi revizii la contoarele de produse
 5. Reparaþii acþionãri electrice la vane
 6. Reparatii cladiri, structuri betonate, diverse

II. FURNIZARE PRODUSE

 1. Calculatoare
 2. Aparate de  aer conditionat
 3. Licente
 4. Echipamente de laborator
 5. Produse securitatea muncii
 6. Alimentaþie de protecþie
 7. Truse  prim ajutor
 8. Achiziþii publicaþii
 9. Acumulatori CF si auto
 10. Acumulatori statii si scule electrice
 11. Carburanti lubrifianti
 12. Consumabile  materiale Cabinet Medical
 13. Coturi
 14. Dispozitive cuplare furtun
 15. Dopuri
 16. Electrice
 17. Electrozi
 18. Etanºãri
 19. Garnituri, oringuri
 20. Hârtie laboratoare
 21. Gaze sub presiune
 22. Lanterne
 23. Manometre
 24. Materiale constructie
 25. Materiale consumabile
 26. Materiale întretinere auto ºi naval
 27. Materiale tâmplarie
 28. Materiale igienico-sanitare
 29. Materiale telecomunicatii
 30. Materiale instalatii sanitare
 31. Materiale PSI
 32. Materiale feroase si neferoase
 33. Obiecte de inventar
 34. Organe de asamblare
 35. Pasta apa, pasta produs
 36. Produse adezive si spray diferite
 37. Produse depoluante
 38. Produse IT
 39. Piese schimb centrala termica
 40. Piese schimb pompe
 41. Piese schimb auto
 42. Produse laborator toxicologie
 43. Rulete
 44. Rulmenti
 45. SDV
 46. Semifabricate din bronz
 47. Sticle pentru probe laborator
 48. Sigilii
 49. Termometre, manometre
 50. Unelte
 51. Rechizite
 52. Reactivi laborator
 53. Furnizare gaze
 54. Furnizare apa
 55. Furnizare energie electrica
 56. Telefonie

 III.PRESTARI SERVICII

 1. Servicii de proiectare, studii, consultanta, etc.
 2. Lucrari Protectia Mediului
 3. Control nedistructiv
 4. Decolmatãri
 5. Reparat nave
 6. Reparatii planificate si accidentale la autospeciale PSI
 7. Reparatii planificate si accidentale la autovehicule supuse normelor ISCIR
 8. Reparatii planificate si accidentale la autovhicule
 9. Reparatii planificate si accidentale la locomotive
 10. Reparatii planificate , accidentale si   intretinere linii CF
 11. Revizii SCB
 12. Intretinere linii electrice CF
 13. Spalare autovehicule
 14. Transport salariati
 15. Reparatii planificate si accidentale la autoutilitare
 16. Inchiriere utilaje
 17. Revizie si reparatie scule electrice de mana
 18. Service supape de respiratie si opritori de flacari  la rezervoare de depozitrare produse chimice si petrochimice
 19. Service aparatura Cabinet Medical
 20. Revizii si reparatii utilaje
 21. Service copiatoare, faxuri si masini de scris
 22. Service preventiv/corectiv echipamente de incercari/masurari
 23. Service sisteme de alarma
 24. Service aparate climatizare
 25. Eliminare deseuri
 26. Servicii de intreþinere terenuri
 27. Cosit spaþii verzi
 28. Toaletare arbori
 29. Service echipamente I.T.
 30. Service sisteme supraveghere video
 31. Servicii internet
 32. Servicii telefonie
 33. Service generatoare de abur Centrale Termice
 34. Service I.T.P
 35. Mentenanta cantare dinamice
 36. Verificari metrologice
 37. Control interlaboratoare
 38. Servicii de incercare
 39. Servicii in domeniul medical
 40. Servicii de publicitate, promovare, PR
 41. Servicii de protectie
 42. Deratizare si dezinsecþie
 43. Ecarisaj
 44. Salubrizare
 45. Instruire
 46. Audit financiar
 47. Reevaluare imobilizari corporale

 

MENTIUNE: Inscrierea in baza de date nu implica automat ºi obþinerea unui contract.

 

 

Director General,                                                                     Sef serviciu Achizitii

Silviu Ioan Wagner                                                                  Marieta Stasi

29-05-2014 12:04:09

ANUNT CONSTITUIRE BAZA DE DATE