Raportare OM 704/2014 - 2015

12-04-2016 13:47
    Raport  achizitii conform OM 704/2014      
               
    Trimestrul 1-2-3-4/ 2015        
  Acest Raport contine contracte încheiate în perioada 01.01.2015-31.12.2015, cu valori mai mari decât echivalentul în Lei a 100.000 Euro pentru servicii și 500.000 Euro pentru produse și lucrări, conform solicitarii OM 704/2011 si Hotararii AGEA 11/24.10.2014
               
  Achizitiile se desfasoara in conformitate cu Regulamentul intern de Achzitii.      
  Trim 1            
Nr. Crt Operator economic Nr. Contract tip contract Denumire Valoare contract, lei fara TVA CPV Descriere cod CPV
1  ROMANIA EUROEST  11/02/14.01.2015 prestari servicii Revizii planificate si reparatii accidentale la locomotive preturi unitare, val maxim estimata:510,000.00 lei 50221000-0 Servicii de reparare și de întreținere a locomotivelor
2  PORT IND MERIDIAN  20/38/25.02.2015 prestari servicii Servicii de Protectie SP Port preturi unitare, val maxim estimata: 1,395,768.00 lei 79713000-5 Servicii de paza
3 PORT IND MERIDIAN  21/40/25.02.2015 prestari servicii Servicii de Protectie SP Sud preturi unitare, val maxim estimata: 1,670,350.00 lei 79713000-5 Servicii de paza
4 DEMECO  27/61/16.03.2015 prestari servicii Evacuare slam si pamant infestat Sectie Platforma Nord, Sectie Platforma Port si Sectie Platforma Sud preturi unitare, val maxim estimata: 800,000.00 lei   90522200-4  Eliminarea solurilor contaminate
               
  Trim 2            
Nr. Crt Operator economic Nr. Contract Tip contract Denumire Valoare contract, lei fara TVA CPV Descriere cod CPV
1 CONGAZ S.A. 47/151/26.05.2015 prestari servicii Furnizare gaze naturale - Incinta Port - B4 120,79 lei /MWh, val maxim estimata: 853.417,83 lei 09123000-7 Gaze naturale
2 TINMAR- IND S.A 48/152/26.05.2015 prestari servicii Furnizare gaze naturale - Caraiman nr.2 - B5 119,80 lei/MWh, val maxim estimata: 1.493.689,16 lei 09123000-7 Gaze naturale
3 TALPAC S.R.L. 179/67/19.06.2015 +AA lucrari Modernizare rezervor T38S- Sectia Platforma Sud. 6,084,487.71 lei 45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare
4 Center Tea & Co 49/154/27.05.2015 chirie Leasing operational buldoexcavator si automacara  893,160  lei/2 ani, respectiv 8865 lei/luna buldoexcavator, 28350 lei/luna automacara 70200000-3 Servicii de inchiriere sau de leasing de bunuri imobiliare proprii         
5 Center Tea & Co 81/203/27.07.2015 chirie Leasing operational 3 ani autovehicule  1771693.2 ( 3 autoturisme -8208 lei/luna, autobasculanta 18 to-10755 lei/luna, autovidanja 18 to-17550 lei/luna 70200000-3              Servicii de inchiriere sau de leasing de bunuri imobiliare proprii         
               
  Trim 3            
Nr. Crt Operator economic Nr. Contract Tip contract Denumire Valoare contract, lei fara TVA CPV Descriere cod CPV
1 Tehno Construct S.R.L. 104/288/18.09.2015 prestari servicii Reparatii periodice si accidentale LFI estimat, 1,000,000 50225000-8 Servicii de intretinere a liniilor de cale ferata
2 Tinmar - Ind S.A 106/295/25.09.2015 furnizare Furnizare energie electrica 3,162,610.00 65310000-9  distributie de energie electrica
3 Argenta S.A. 110/302/12.10.2015 lucrari Modernizare rezervor T22S 9,997,999.96 45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare
4 Sigob Security SRL 252/94/31.08.2015 servicii Servicii de paza si protectie SP Nord  preturi unitare, val maxim estimata: 1,764,600.00 lei 79713000-5 Servicii de pază
               
  Trim 4            
Nr. Crt Operator economic Nr. Contract Tip contract Denumire Valoare contract, lei fara TVA CPV Descriere cod CPV
1 Center Tea & Co 357/146/09.12.2015 servicii Leasing operational 3 ani 9 autovehicule  612945 (autoturism 1 buc- 250 euro/luna;Autoturism  7buc.- 240 euro/luna/ bucata;Autoutilitara, 1 buc-540 euro/luna) 70200000-3              Servicii de inchiriere sau de leasing de bunuri imobiliare proprii