Raportare OM 704/2014 - 2016

16-02-2017 10:05

Raport  achizitii conform OM 704/2014

 

Trimestrul 1-2-3-4/ 2016

 

Acest Raport contine contracte încheiate în perioada 01.01.2016-31.12.2016, cu valori mai mari decât echivalentul în Lei a 100.000 Euro pentru servicii şi 500.000 Euro pentru produse şi lucrări, conform solicitarii OM 704/2011 si Hotararii AGEA 11/24.10.2014.

 

Achizitiile se desfasoara in conformitate cu Regulamentul intern de Achizitii.