Raportare OM 704/2014 - 2017

09-11-2017 08:52

Raport  achizitii conform OM 704/2014

 

2017

 

Acest Raport contine contracte cu valori mai mari decât echivalentul în Lei a 100.000 Euro pentru produse, servicii şi 500.000 Euro pentru lucrări, conform solicitarii OM 704/2011 si Hotararii AGEA 11/24.10.2014.

 

Achizitiile se desfasoara in conformitate cu Regulamentul intern de Achizitii.