Raportare OM 704/2014 - 2017

09-10-2017 02:05

Raport  achizitii conform OM 704/2014

 

2017

 

Acest Raport contine contracte încheiate în perioada 01.01.2017-31.03.2017, cu valori mai mari decât echivalentul în Lei a 100.000 Euro pentru servicii şi 500.000 Euro pentru produse şi lucrări, conform solicitarii OM 704/2011 si Hotararii AGEA 11/24.10.2014.

 

Achizitiile se desfasoara in conformitate cu Regulamentul intern de Achizitii.