Recrutare Management

Societatea Oil Terminal anunta prelungirea termenului de depunere a candidaturilor pentru posturile de Director General si Director Financiar de la 08.12.2016 initial la 22.01.2017. 

------------------------------------------------------------

OIL TERMINAL S.A. 

recruteaza

DIRECTOR GENERAL si DIRECTOR FINANCIAR

Oil Terminal SA („Societatea”) este o societate cu sediul in Constanta, specializata in prestarea de servicii de manipulare si depozitare titei, produse petroliere, produse chimice si petrochimice. Societatea este listata la Bursa de Valori Bucureşti, categoria I, simbol bursier OIL.  Mai multe informatii despre Societate sunt disponibile la adresele www.oil-terminal.com si www.bvb.ro.

Pentru continuarea implementarii sistemului de guvernanta corporativa, Societatea recruteaza

DIRECTOR GENERAL

si

DIRECTOR FINANCIAR,

in conformitate cu prevederile OUG 109/ 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Directorul General va organiza și va conduce activitatea curentă a companiei în conformitate cu actul constitutiv si cu planul de administrare aprobat, performanta sa urmand a fi masurata printr-un set de indicatori de performanță financiari și nefinanciari ce va fi inclus în contractul de mandat negociat și convenit cu Consiliul de Administrație, astfel încât compania să-și atinga obiectivele stabilite prin planul de administrare ce va fi aprobat in conformitate cu prevederile legale.

Directorul Financiar va fi in principal responsabil pentru organizarea si conducerea activitatilor financiar-contabile, dezvoltarea si implementarea unei strategii financiare si a unui sistem de integrat de gestiune a resurselor companiei.

Criterii de selectie. Fiecare dintre candidatii pentru posturile de Director General si Director Financiar, persoane fizice romane sau straine, va fi evaluat si selectat in functie de indeplinirea urmatoarelor cerinte:

DIRECTOR GENERAL

Cerinte obligatorii:

1.        Absolvent de studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul economic, tehnic sau juridic in Romania sau in strainatate;

2.        Experienta de:

a.        minim 10 ani, din care cel putin 5 ani experienta in managementul de top in cadrul unor companii de dimensiuni comparabile cu Oil Terminal din Romania sau strainatate (minim 500 angajati sau minim 25 milioane EUR cifra de afaceri) sau

b.       minim 10 ani în consultanţă financiara, comerciala sau de management dintre care minim 5 ani de experienţă în conducerea/ coordonarea unor proiecte cu o valoare/cu un buget cumulat de minim 25 milioane de euro;

3.        Experienta in elaborarea si implementarea de strategii de dezvoltare, optimizare si modernizare de companii;

4.        Reputatie ireprosabila din punct de vedere profesional si personal;

5.        Fluent in limba engleza.

Cerinte care constituie avantaje:

1.        Studii postuniversitare de tip MBA / EMBA;

2.        Experienta in industriile de petrol si gaze, produse chimice, logistica sau operatiuni portuare;

3.        Experienta in activitati de commodities trading sau de investment management;

4.        Cunostinte dovedite de guvernanta si strategie corporativă, inclusiv managementul riscului;

5.        Cunostinte in domeniul pietelor de capital;

6.        Experienţă în formarea, coordonarea şi dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal şi planificarea succesiunii în cadrul acestora;

7.        Experienta relevanta si abilitati de negociere dovedite in relatia cu partenerii sociali;

8.        Experiență în comunicarea şi relaţia cu stakeholderii;

9.        Experienta in implementari de sisteme informatice tip ERP si Project Management;

10.     Viziune strategica demonstrata.

 

DIRECTOR FINANCIAR

Cerinte obligatorii:

1.        Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta (profil economic);

2.        Cel putin o (una) specializare/ certificare profesionala: auditor financiar (membru CAFR) si/sau expert contabil (membru CECCAR) si/sau consultant fiscal (membru CCF) si/sau membru ACCA- UK (schema profesionala) si/sau membru CFA;

3.        Experienta de:

a.        minim 10 ani in domeniul financiar contabil, din care minim 5 ani in functii de conducere (contabil sef, director economic/ financiar) si minim 3 ani in companii cu cifra de afaceri de  minim 25 milioane EUR cifra de afaceri, sau

b.       minim 10 ani în consultanţă financiara, comerciala sau de management dintre care minim 5 ani de experienţă în conducerea/ coordonarea unor proiecte cu o valoare/cu un buget de minim 25 milioane de euro;

4.        Experienta in implementare si utilizare sisteme informatice complexe tip ERP si Business Intelligence;

5.        Cunostinte si experienta in domeniul Standardelor Internationale de raportare Financiara- IFRS

6.        Cunostinte solide in domeniul legislatiei financiar - contabile, fiscale, achizitiilor publice, controlului financiar, relatiilor de munca;

7.        Experienta in managementul financiar – analiza, planificare, trezorerie, raportari;

8.        Reputatie ireprosabila din punct de vedere profesional si personal.

Cerinte care constituie avantaje:

1.        Studii postuniversitare (masterat, studii aprofundate, inclusiv studii de tip MBA/ EMBA);

2.         Specializari, certificari profesionale din categoria celor indicate la cerinte obligatorii, altele decat cerinta minimala;

3.         Experienta in companii care opereaza in cel putin una din Industriile de petrol si gaze, produse chimice, logistica sau operatiuni portuare;

4.         Experienta in domeniul achizitiilor publice;

5.        Cunostinte despre piata de capital, companii listate la bursa, raportari specifice companiilor; listate;

6.        Cunostinte dovedite de guvernanta corporativa;

7.        Experiență în comunicarea şi relaţia cu stakeholderii;

8.        Fluent in limba engleza.

 

ALTE CERINTE SPECIFICE AMBELOR POSTURI

1.        Aptitudini de conducere;

2.        Abilitati de comunicare interpersonala;

3.        Adaptabilitate la sisteme si medii de lucru diferite;

4.        Abilitati pentru munca in echipa;

5.        Capacitate de gestionare a sarcinilor complexe si atingerea obiectivelor stabilite;

6.        Capacitate de negociere;

7.        Capacitate de motivare si dezvoltare a personalului din subordine;

8.        Capacitate de asumare a responsabilitatii in exercitarea sarcinilor postului.

 

Beneficii. Candidatul selectat pentru fiecare dintre pozitii va beneficia de o remunerație competitivă, formata dintr-o componenta fixa si una variabila, în concordanță cu responsabilitățile pozitiei, cu efortul depus în îndeplinirea lor și cu rezultatele obținute, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și în limitele generale aprobate de Societate.

Documentele candidaturii. Candidatii vor depune urmatoarele documente, in limba romana sau limba engleza: 1) Curriculum Vitae; 2) Scrisoare de Prezentare in care vor detalia modul in care considera ca indeplinesc cerintele  profilului precum si modul in care anticipeaza ca vor putea contribui la atingerea obiectivelor de modernizare a Societatii in sensul indicat anterior; 3) Cel puţin două scrisori de recomandare de la un fost angajator sau beneficiar cu reputatie inalta in industria in care activeaza; (4) Declaraţie pe propria răspundere privind buna sale reputație în plan profesional și personal, precum și lipsa antecedentelor penale; (5) Copia actului de identitate; (6) Copia diplomei(lor) care atesta studiile absolvite si calificarile suplimentare dobandite

Informatii suplimentare. Depunerea candidaturii. Solicitarile de informatii suplimentare si documentele de candidatura vor fi transmise în format electronic, pe adresele de e-mail cnr@oil-terminal.com si cnr.oilterminal@gmail.com cel târziu în ziua de joi, 8 decembrie 2016.

Netransmiterea in termenul solicitat a tuturor documentelor cerute, poate atrage excluderea candidaturii respective.

Prin transmiterea candidaturii, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție, conform dispozitiilor legale. Candidatiilor selectati pentru interviu pot li se pot solicita documente suplimentare relevante pentru experienta sau statutul profesional.

Societatea isi rezerva dreptul de a intervieva doar candidatii selectati si de a renunta la procesul de selectie oricand pe parcursul derularii proceduri.