Anunț public privind decizia etapei de încadrare

07-02-2018 15:03

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

 

 

 

S.C. OIL TERMINAL S.A., titular al proiectului MODERNIZARE REZERVOR T30 CAPACITATE 50.000 mc – S.P. SUD, CAPAC FLOTANT, propus a se realiza în jud. Constanța, mun. Constanța, zona Movila Sara – S.P. Sud, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța:

NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, Constanța, judțul Constanța, zilnic, între orele 9 – 13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.