Anunt pentru reamenajare rampa CF

22-03-2016 09:01

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE


 S.C. OIL TERMINAL S.A., titulara al proiectului „REAMENAJARE RAMPA C.F. PENTRU DESCARCARE PACURA DIN CISTERNE C.F., DEPOZITARE SI POMPARE LA NAVE – SECTIA PLATFORMA SUD”, propus a se realiza in jud. Constanta, zona Movila Sara – S.P. Sud, F.N. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta:


NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, Constanta, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9:00 – 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.