ANUNT PUBLIC - proiectul REABILITARE, COMPLETARE INSTALAȚIE RECUPERARE

10-11-2010 11:35

 

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 S.C. OIL TERMINAL S.A., titular al proiectului REABILITARE, COMPLETARE INSTALAȚIE RECUPERARE VAPORI LA INSTALAȚIA DE ÎNCĂRCARE BENZINĂ ÎN RAMPA C.F. CU BRAȚE ARTICULATE – S.P. SUD, propus a se realiza în jud. Constanța, zona Movila Sara – S.P. Sud, F.N. anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța:

NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

 Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii nr. 23, Constanța, judțul Constanța, zilnic, între orele 9 – 13, precum și la următoarea adresă de internet: www.mediu-constanta.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.