Anunt public privind decizia etapei de incadrare

18-05-2012 09:25

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

05-08-2014 14:03

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

 

S.C. OIL TERMINAL S.A., titularã a proiectului „REPARAÞII INFRASTRUCTURA DEPOZITARE ªLAM ªI PAMȂNT INFESTAT”, propus a se realiza în jud. Constanþa, mun. Constanþa, str. Caraiman, nr.2, Depozit Nord 1, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Constanþa: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

 

Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Constanþa, str. Unirii, nr. 23, Constanþa, judeþul Constanþa, zilnic, între orele 9 – 13, precum ºi la urmãtoarea adresã de internet : http://apmct.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunþ.

 

Director Tehnic,

Emil ROHAT