Anunt public privind decizia

20-10-2010 20:46

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

      S.C. OIL TERMINAL S.A., titular al proiectului LEGATURA SUPRATERANA PARC REZERVOARE 8x50.000mc si 6x31.500mc – S.P.Sud propus a se realiza in jud. Constanta, mun. Constanta, str. Nespecificata – Sectia Platforma Sud, FN anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta:  

 NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI.

     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, Constanta, jud. Constanta, zilnic, intre orele 9 -13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.mediu-constanta.ro .

    Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

 

Director General

Silviu Wagner