Influenta activitatii asupra OTC

15-09-2010 00:07

 

I) Influenta activitatii OTC asupra mediului.

Activitatea SC OIL TERMINAL SA (OTC) se desfasoara in baza Autorizatiilor de Mediu nr. 620, 621, 622/2006 si 227/2007 si urmareste indeplinirea masurilor din Programul de Conformare care este parte integranta a acestor autorizatii.

Avand in vedere activitatea centenara a OTC, putem afirma ca exista un impact asupra factorilor de mediu legat atat de poluarea  istorica, cat si de activitatea curenta.

Managementul la varf a  avut ca preocupare principala, printre altele, rezolvarea problemelor cu impact negativ asupra mediului.

S-au efectuat studii in vederea evaluarii corecte a poluarii factorilor de mediu si de implementare a solutiilor moderne de decontaminare.

Au fost eliminate „batalurile” (depozitele) de deseuri petroliere care, au reprezentat la un anumit moment sursa de poluare a solului si subsolului.

S-au realizat foraje de monitorizare a subsolului si a panzei freatice. Aceasta monitorizare se efectueaza zilnic, iar datele rezultate sunt analizate si folosite pentru identificarea eventualelor pericole ce pot afecta mediul sau sanatatea umana.

 

In prezent se realizeaza monitorizarea factorilor de mediu: apa, aer, sol, panza freatica, zilnic, saptamanal sau mensual, pentru verficarea incadrarii in limitele legale a indicatorilor urmariti. Monitorizarea factorilor de mediu presupune:

pentru factorul de mediu apa: se monitorizeaza indicatorii apelor uzate evacuate in canalizarea RAJA si CNAPMC, in scopul mentinerii valorilor acestora in limitele impuse; odata cu punerea in functiune a statiei de tratare a apelor uzate din cadrul CNAPMC s-a eliminat influenta activitatii curente asupra emisarului natural;

pentru panza freatica: se masoara nivelul piezometric al acesteia precum si inaltimea peliculei de produs extragandu-se, dupa caz, prin pompare, apa cu produs petrolier;

pentru factorul de mediu sol: se monitorizeaza indicatorul „produs petrolier” semestrial si metalele anual; zilnic se verifica vizual sistemele de etansare din instalatii;

pentru factorul de mediu aer: se monitorizeaza imisia indicatorului COV (compusi organici volatili)  pe perimetrul celor trei amplasamente ale OTC (SP Nord, SP Sud si SP Port) si se masoara concentratia gazelor din canalizarile si  subsolurile blocurilor unde s-au inregistrat in timp mirosuri de produse petroliere.

            Micsorarea emisiilor de compusi organici volatili la peste 95% din valoarea anilor precedenti s-a realizat si datorita lucrarilor de investitii/modernizari ale instalatiilor de depozitare a produselor petroliere.

Valoarea lucrarilor de investii si reparatii cu impact pozitiv asupra factorilor de mediu a depasit la sfarsitul anului 2009 cifra de 18 mil RON.

 

II) – Informatii referitoare la masurile de securitate in exploatare si comportamentul in caz de accident major (conform HG 804/2007).

 

1.      Numele titularului activitatii si adresa amplasamentului.

 

            SC OIL TERMINAL SA – Str. CARAIMAN nr. 2 CONSTANTA

 

2. Informatii pentru identificarea, dupa functia detinuta, a persoanei care furnizeaza informatiile.

 

            Idris Sevim – asistent director

 

3.  Confirmarea faptului că obiectivul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor administrative de implementare a HG 804/2007 şi că notificarea prevăzută la art. 7 sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) a fost înaintat autorităţii competente.

            In Autorizatiile de Mediu nr. 620, 621 si 622/2006, revizuite in data de 27.10.2008, este prevazut ca titularul activitatii are obligatii in conformitate cu HG 804/2007.

            Pentru conformare, SC OIL TERMINAL SA a elaborat si depus la autoritatile teritoriale competente Raportul de securitate si Planul de urgenta interna.

 

4Explicarea în termeni simpli a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul amplasamentului

 

       Principalele activităţi care se desfăşoară în SC OIL TERMINAL SA sunt :

-          Manipulări – efectuarea prestaţiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea ţiţeiului, produselor petroliere, chimice precum şi alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi tranzit;

-          Depozitări – efectuarea prestaţiilor de servicii privind depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere,  chimice precum şi alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export şi tranzit;

SC OIL TERMINAL SA este strâns legata de istoricul activităţii de export produse petroliere prin portul Constanţa, al cărui început poate fi plasat în anul 1898, dată ce reprezintă anul construcţiei unor rezervoare de către Societatea STEAUA ROMÂNĂ.

În anul 1945, în oraşul Constanţa funcţionau următoarele depozite şi firme de comercializare a produselor petroliere: ASTRA ROMANA, CONCORDIA, ROMANO-AMERICANA, COLUMBIA, STEAUA ROMANA UNIREA, care aveau depozite proprii de rezervoare, rampe C.F. şi laboratoare.

În anul 1957, toate unităţile cu profil de petrol din Dobrogea sunt reunite în baza a III-a Petrol Constanţa cu sediul în str. Caraiman nr. 2, sediul actual al S.C. OIL TERMINAL S.A. Constanţa.

Intre anii 1970 -1979 s-au pus în funcţiune instalaţiile tehnologice din SP Port – danele 69 – 76.

Construcţia Secţiei Platformă Sud a început în anul 1972 concomitent cu construcţia fascicolului de conducte care leagă Secţiile Platformă Nord şi Sud, realizându-se în final o capacitate de depozitare de 900.000 mc, cel mai mare depozit din sud-estul Europei.

Activitatea de manipulari si depozitari consta in primirea din import a titeiului via-mare, descarcarea acestuia la danele petroliere din incinta portului si depozitarea acestuia in rezervoarele din cele trei sectii platforma.

De asemenea, produsele finite primate in vederea exportului sunt descarcate pe rampe CF si depozitate in rezervoare specifice in vederea pomparii acestora catre nave (la export), sau catre cisterne auto, cisterne CF, pentru consumul intern.

 

5. Denumirile comune, generice, ale substantelor chimice periculoase prezente pe amplasament, care ar putea conduce la producerea unui accident major si principalele caracteristici periculoase.

 

 

 

Denumire comuna / generica , a substantei chimice periculoasa conform Anexa 1/HG 804/2007 

Categorie de pericol 

Fraze de risc asociate 

Stare de agregare 

Titei

Foarte inflamabil  - F

Toxic - T

R 11- foarte inflamabil;

R45 – Poate cauza cancer;

R66 – Expunerea repetata poate cauza uscarea sau craparea pielii;

R67 – Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenta si ameteala;

R52/53 –Nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic.

lichid

Benzina

Toxic - T

R22 – Nociv in caz de inghitire

R45 – Poate cauza cancer;

 

lichid

Motorina

Toxic - T

R45 – Poate cauza cancer;

 

lichid

Alcool metilic

Foarte inflamabil - F)

Toxic - T

R 11-foarte inflamabil

R 23/25-toxic prin inhalare si prin inghitire

 

lichid

ETBE

Foarte inflamabil  - F

 

R 11-foarte inflamabil

 

lichid

MTBE

Foarte inflamabil  - F

Iritant – Xi

R 11-foarte inflamabil

R20 – nociv prin inhalare

R38 – iritant pentru piele

lichid

6Informatii generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potentiale asupra populatiei si mediului.

 

            Datorita proprietatilor fizico-chimice si a cantitatilor existente pe amplasament, aceste substante, mai sus mentionate, pot prezenta pericol de incendiu si explozie ; in caz de deversari / emisii accidentale masive pot prezenta pericol si pentru mediul inconjurator.

             Efectele potentiale ale unui accident major sunt:  

- incendiile - au ca efect cresterea nivelului de radiatie termica si/sau producerea de emisii de gaze, degajate in urma arderii. Cresterea nivelului radiatiei termice poate provoca incendierea sau explozia altor substante aflate in vecinatatea focarului de incendiu.

exploziile - indiferent de natura lor, creeaza o unda de soc cu viteza subsonica, sonica sau supersonica, cu efecte majore asupra constuctiilor, infrastructurilor si instalatiilor din apropiere.  In cadrul S.C. OIL TERMINAL S.A. impotriva propagarii undei de soc, s-au prevazut diguri de pamant si ziduri de beton in jurul rezervoarelor.      

emisiile de substante periculoase – pot avea efecte daunatoare asupra sanatatii omului si a factorului biotic in zona de impact, in functie de proprietatile noxelor emise, de timpul de expunere si de conditiile meteorologice determinante in dispersia acestora in atmosfera joasa.

-  deversarile masive de substante periculoase - produc poluarea mediului.

 

7. Informatii corespunzatoare asupra modului in care populatia afectata este avertizata si informata in cazul producerii unui accident major.

 

            S.C. Oil Terminal, prin intermediul Compartimentului de Comunicare si Relatii cu Publicul, comunică în baza H.G. 804/2007, ori de câte ori este cazul, propriilor angajaţi precum şi părţilor interesate, prin mass-media  şi pe site-ul www.oil-terminal.com toate informaţiile privind amploarea evenimentului, măsurile luate sau în curs de derulare pentru intervenţie, precum şi riscurile pentru sănătatea umană şi mediu.

            S.C. OIL TERMINAL S.A. are un sistem propriu de alarmare acustica şi vizuala, specifice pentru fiecare din principalele riscuri pe care le prezintă substanţele periculoase existente în societate: Riscul de explozie, de incendiu si riscul chimic (5 sunete de 15 sec., cu 10 sec. pauza), Riscul de mediu (3 sunete de 32 sec, cu 12 sec. pauza). Incetarea alarmei se semnalizeaza printr-un sunet continuu de 2 minute.

            De asemenea, după caz, părţile interesate vor fi informate asupra măsurilor specifice pe care trebuie să le ia pentru a se proteja.

 

8. Informatii corespunzatoare asupra actiunilor pe care trebuie sa le intreprinda populatia afectata si asupra comportamentului pe care trebuie sa-l adopte in cazul producerii unui accident major.

 

             In cazul producerii unui accident major, populatia trebuie sa se indeparteze cat mai repede si cat mai  departe de zona de pericol, sa nu stea in directia vantului, sa nu intre in panica. Sa respecte indicatiile si sa elibereze caile de acces  in vederea facilitarii deplasarii echipelor de interventie.

             S.C. OIL TERMINAL S.A. a transmis la Agenţia de Protecţia Mediului Constanţa, la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea şi la Direcţia Apelor “Dobrogea Litoral” planul de urgenţă, lista cu substanţele periculoase, modul de stocare a acestora, cantitatea şi starea fizică a acestora,  precum şi Rapoartele de securitate pentru cele trei secţii ale societăţii.

 

9. Confirmarea faptului ca titularul activitatii are obligatia de a intreprinde masuri adecvate pe amplasament, in special mentinerea legaturii cu serviciile de urgenta, pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora.

 

    In Planul de urgenţă internă s-a preveazut faptul că titularul activităţii are obligaţia de a lua măsurile interne adecvate pentru a acţiona în caz de accidente majore şi pentru a minimiza efectele acestora.

     În cazul unor accidente majore grave care pot depăşi limitele societăţii şi se impune protejarea populaţiei din vecinătatea ei,se va pune în aplicare “Planul de urgenţă externă” şi se va cere ajutor tuturor instituţiilor statului care au atribuţii de ajutor şi protejare a populaţiei, direct sau prin dispeceratul integrat de urgenţă la numărul de telefon 112.

    Instituţiile publice cu care SC OIL TERMINAL SA colaborează în vederea limitării şi lichidării urmărilor unor accidente majore sunt:

 

·        Agentia pentru Protectia Mediului Constanta;

·        Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Constanta;

·        Inspectoratul pentru Situatii de urgenta “Dobrogea” al Judetului Constanta;

·        Inspectoratul Teritorial de Munca;

·        Prefectura;

·        Directia Judeteana de Sanatate Publica;

·        Direcţia Apelor Dobrogea Litoral.

 

10. O referinţă la planul de urgenţă externă elaborat pentru a face faţă oricăror efecte ale accidentului în afara amplasamentului. Trebuie incluse şi sfaturi privind cooperarea şi respectarea instrucţiunilor şi solicitărilor din partea serviciilor de urgenţă pe timpul accidentului.

        ”Planul de urgenta externa “ a fost elaborat de catre autoritatea teritoriala competenta (Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea) , luand in calcul specificul zonei in care este amplasata SC OIL TERMINAL SA.      Acest plan asigura cadrul organizat pentru interventie in caz de accident major , pe timpul interventiei tot personalul afectat avand obligatia de a coopera si a respecta instructiunile / solicitarile / recomandarile serviciilor de urgenta .

 

11. Detalii asupra sursei de unde pot fi obţinute informaţii suplimentare, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii.

 

Informaţii suplimentare, sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii se pot obtine prin dispeceratul central (tel: 0241-702632) sau in zilele lucratoare la tel 0241 – 702600 int. 1175, e-mail: relatiipublice@oil-terminal.com