PROGRAM POSDRU 78/3.2/A

16-11-2012 12:02

PROGRAM  POSDRU  78/3.2/A

SIGURANTA  și  SANATATE  în  ACTIVITATEA  DE  TRANSPORT

A  SUBSTANTELOR  CHIMICE

 

Perioada  de  implementare  02.12.2010 - 30.11.2012

 

Obiectivul general al proiectului este acela de a îmbunătății condițiile de muncă ale angajaților prin creșterea gradului de securitate și sănătate în munca.  Acesta este un obiectiv care va fi atins pe termen lung, cu rezultat direct constând intr-o mai mica incidenta a accidentelor de munca și a bolilor profesionale în cadrul grupului țintă,reprezentat de angajații solicitantului.  Realizarea acestui obiectiv general depinde, pe lângă alte acțiuni deja întreprinse de către S.C. Oil Terminal S.A.  Constanta, de atingerea unor obiective operaționale propuse în cadrul proiectului.

Obiective specifice :

                Primul obiectiv operațional este acela de a crea un cadru organizatoric eficient în asigurarea securității și sănătății în munca prin instruirea angajaților în domenii relevante.

                Al doilea obiectiv operațional este reprezentat de îmbunătățirea mijloacelor de intervenție în caz de accidente.

                Al treilea obiectiv operațional este acela de a identifica riscurile de accidentare și apariție a unor boli profesionale pentru activitățile specifice desfășurate la locurile de munca existente, stabilirea masurilor de eliminare si/sau diminuare a acestora, în paralel cu acțiunile de conștientizare a lucrătorilor cu privire la existența riscurilor și cu metodele de protecție individuală directă.

 

                Rezultate așteptate:

1.       Instruirea superioară în domeniul securității și sănătății în munca a 10 angajați din cadrul societății;

2.       Instruirea superioară a 3 angajați din cadrul Biroului Securitatea Muncii în domeniul evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;

3.       Instruirea a 25 de  angajați care desfășoară activități de descărcare a leșiei de sodă;

4.       Instruirea a 37 de angajați în vederea salvării persoanelor di mediul toxic.

5.       Instruirea superioara a 2 angajați în domeniul evaluării riscurilor de explozie;

6.       60 de locuri de munca evaluate privind riscurile de accidente de munca și boli profesionale;

7.       Elaborarea a 60 de ghiduri de instruire privind riscurile de accidente de munca și boli profesionale;

8.       200 de angajați instruiți din punct de vedere al riscurilor de accidente de munca și boli profesionale;

 

Proiectul a fost elaborat în cadrul S.C. Oil Terminal S.A. Constanța de către Armando-Traian Andreșoiu - Managerul proiectului.

                Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 630.210 lei, din care 94.531,50 lei contribuția publică națională la finanțarea acordată  și  535.678,50 lei contribuția comunitară la finanțarea acordată – din Fondul Social European.