Program Phare 2006

22-11-2012 13:02

 

Avertisment

Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziția oficiala a Comisiei Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.
 

Pentru informații despre celelalte programe finanțate de Uniunea Europeana în România, cât și pentru informații detaliate privind aderarea României la Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați adresa web a Centrului de Informare al Comisiei Europene în România.

          

Phare 2006 Coeziune Economica și Socială - 
Dezvoltarea Resurselor umane

Promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă

Program Phare 2006/018-147.04.02
"Calificarea - Cheia sigurantei locului de munca"

Perioada de implementare: 02.12.2008 – 30.11.2009

Proiectul a fost întocmit de către Biroul Programe de Dezvoltare din cadrul S.C. Oil Terminal S.A. Constanța - Șef Birou – Armando-Traian ANDREȘOIU -  în colaborare cu partenerul S.C. Work Education S.R.L. Constanța - Director General – Adriana ARGHIRESCU.  
Valoarea totală a proiectului este de 67.395,00 EUR din care alocația financiară nerambursabilă obținută de la Uniunea Europeană este de 53.395,00 EUR.

Obiectivul general: Creșterea potențialului economic și social al Regiunii de Dezvoltare Sud Est  prin promovarea învățării pe parcursul întregii vieți pentru calificarea și recalificarea forței de muncă în concordanță cu Planul Național de Dezvoltare.
Obiectivul specific: Creșterea competitivității și adaptabilității resurselor umane și a productivității acestora la locul de muncă prin organizarea unui curs de formare profesională – calificare în meseria de Servant pompier - adresat angajaților din  S.C. Oil Terminal S.A. Constanța.
Grupul (grupurile) țintă: 57 de angajați ai SC Oil Terminal SA Constanța care îndeplinesc condițiile de experiență și pregătire fizică pentru ocupația de servant pompier dintr-un total de 1292 angajați operativi.
Beneficiarii finali: S.C. Oil Terminal SA Constanța, cel mai mare terminal petrolier românesc la Marea Neagră, alături de operatorii portuari și populația riverană Mării Negre, datorită reducerii riscului de producere și extindere a unor pagube materiale și pierderi de vieți omenești ca urmare a producerii unor explozii sau incendii.
Rezultatele așteptate: formarea a cel puțin 57 de servanți pompier cu 57 de certificate de calificare valabile la nivel național.

S.C. Oil Terminal S.A. Constanța este cel mai mare operator român la Marea Neagră, specializat în vehicularea țițeiului, având trei mari depozite dotate cu rezervoare cu o capacitate totală de 1.700.000 m.c., capacități de încărcare/descărcare (rampe C.F. ) cu o lungime totală de 30 km și conducte de transport pentru țiței și produse petroliere întinse pe o lungime de 50 km. Această manipulare permanentă de substanțe inflamabile și explozive crește semnificativ riscul de pagube materiale și pierderi de vieți omenești. În acest context, activitatea de prevenire și stingere a incendiilor, deși o activitate indirectă, este una de primă importanță, consecințele intervenției rapide și profesioniste în situații de urgență fiind vitale.