Profilul Companiei

Oil Terminal SA Constanţa ocupã o poziţie strategicã în Zona Mãrii Negre fiind cel mai mare operator pe mare, specializat în vehicularea ţiţeiului, produselor petroliere şi petrochimice lichide şi a altor produse şi materii prime în vederea import/exportului şi tranzitului.

Oil Terminal Constanţa reprezintã unul dintre cele mai mari terminale din Sud-Estul Europei.

S.C. Oil Terminal Constanţa a fost înfiinţatã în anul 1898, purtând numele de Steaua Româna şi pâîn anul 1990, societatea a funcţionat sub diverse nume.

În anul 1990, în baza legii 31/1990, prin Hotãrârea Guvernului României nr. 1200/12.11.1990 a fost înfiinţatã S.C. Oil Terminal S.A. Constanţa, formă de organizare fiind societate pe actiuni cu capital majoritar de stat.

Avantajele amplasãrii care-i conferã şi poziţia strategicã sunt:

  • terminal la Marea Neagrã;
  • acces la cãile de comunicaţie rutiere şi ferate;
  • existenţa a trei mari depozite dotate cu rezervoare în care produsele petroliere sunt vehiculate având o capacitate totalã de depozitare de 1700000 m.c.;
  • capacitãţi de încãrcare/descãrcare a produselor petroliere şi chimice la rampele CF având o lungime totalã de 30 km;
  • conducte de transport pentru încãrcare/descãrcare produse petroliere şi chimice.

Galerie foto

06-10-2010 17:42
Momente OIL Terminal S.A. Constanta Citeste tot...